Uzaktan Eğitim

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan eğitim öğrenciyi merkez alan, zaman ve mekandan tamamen bağımsız olarak, kampüse gelme zorunluluğu olmadan mevcut bilgisayar ve internet teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen günümüzün en popüler,yenilikçi ve çağdaş eğitim şekillerinden biridir.

Dersler tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli bir şekilde işlenir. Öğrenci bu dersleri daha sonra isterse tekrar izleyebilir.

UZAKTAN EĞİTİM NE DEĞİLDİR?

Örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci bir sınıf eğitim değildir. Açık öğretim veya ikinci öğretim ile de aynı tutulmamalıdır. Aksine yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan en modern metotlara ve donanımlara sahip çağdaş bir eğitim sistemidir.

Sadece maddi durumu yeterli olmayan bireylerin başvurabileceği bir eğitim sistemi olarak düşünülmemelidir. Öncelikle dünyanın en varlıklı ve gelişmiş ülkelerinde uygulanmış ve başarılı sonuçlar vermiştir. Buna dayanarak yüksek bütçeler gerektirdiği de düşünülmemelidir. Toplam maliyetleri mevcut geleneksel eğitim sistemleri göz önüne alındığında daha düşük kalmaktadır. Dolayısıyla her gelir düzeyine uygun bir eğitim şeklidir.

Son olarak yalnızca örgün eğitimden yararlanamayan ve bu eğitimlerini tamamlayamayan kişilerin tercih edebileceği bir sistem olarak da düşünülmemelidir. Eğitimli veya eğitimsiz her düzeyden insanın yararlanabileceği bir sistemdir.

 

UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARI

ÖĞRENCİ MERKEZLİDİR

Öğrenci Uzaktan eğitim sayesinde kendi hız ve isteği doğrultusunda eğitim alır. Öğrencinin ve öğretmenin iş yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırır.

Öğrenciyi eğitmen baskısı altında hissetmekten kurtararak psikolojik faktörleri ortadan kaldırır.

Çok yönlü ölçme ve değerlendirme teknikleri kulanılır.

EKONOMİKTİR

Öğrenci uzaktan eğitim sayesinde ulaşım,barınma,konaklama,yiyecek,beslenme gibi sorun sayılabilecek bir çok ekonomik faktörden uzak olması sebebi ile uzaktan eğitim ekonomiktir. Yüksek bütçelere ihtiyaç duyulmaz.

ZAMAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZDIR

Öğrencilere bilgiye ihtiyaç duydukları her an internet erişimi olan her ortamdan 7/24 istenilen kalitede erişim imkanı sağlar.

YAŞ SKALASI GENİŞTİR

Uzaktan eğitim yaş konusunda öğrencilere bağımsızlık sağlar. Öğrenim sağladığı kitle daha geniştir. Yetişkinler de her türlü eğitimden faydalanabilirler.

Bilgiye kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sağlar.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Aynı kalitede eğitimden aynı anda herkes yararlanabilir.
Her meslek grubundan bireylerin kendi meslekleriyle ilgili eğitimleri almalarına fırsat sunarak mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlar.
Öğrencilerin eğitim alma fırsat ve seçeneklerini çoğalttığı için rekabetin önünü açar. Rekabet ise yüksek maliyetlerin oluşmasını önler.

Son olarak uzaktan eğitim sanıldığının aksine yeni bir eğitim sistemi değildir. 2 asırdan fazla bir geçmişe sahiptir. 1700 lü yılların sonlarında gazeteler yoluyla daha sonraları ise mektuplarla ve açık öğretim şeklinde gerçekleştirildiği bilinmektedir. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile sanal ortamda gerçekleştirilmektedir.